Nieuwsbrief voor 17 maart 2022

           

Nieuwsbrief                                                       17 maart 2022

Algemeen.

De voorwedstrijden libre 1-ste klasse zijn goed verlopen, maar om 3 partijen achter elkaar te arbitreren is toch wel zwaar. Op het laatst hadden de arbiters geen poot meer om op te staan zogezegd. In het vervolg moet ik dat beter regelen zodat de arbiters elkaar kunnen aflossen halverwege de partij. Rob Oliemans is op de derde plaats geëindigd, met een moyenne dat een beetje tegenviel van 3,644. maar ook in de laatste partij een serie van 41!

Op het laatste moment had ik vanwege ziekte een afbericht. Om met 5 deelnemers op 2 biljarts te gaan spelen zag ik niet zitten, want dan lukt dat niet in een avond en een middag. Chris Ursem was zo goed zich op te offeren en alsnog mee te doen aan deze wedstrijden. Wel buiten mededinging.
Chris is heeft op de 5-de plaats beslag gelegd met een moyenne van 4,177. En met een serie van 50 maakte hij de hoogste serie van het toernooi. Alle schrijvers en arbiters wil ik bij deze bedanken voor hun inzet.

In het vervolg stuur ik deze nieuwsbrief per mail naar alle leden, want mijn ervaring is dat de nieuwsbrief die ik elke week uitdeel en op de tafels leg, erg slecht of helemaal niet wordt gelezen. De vraag is natuurlijk of dat in de nieuwe situatie wel gebeurt. Proberen waard. De nieuwsbrief staat ook op de website van de vereniging, evenals de standen van de competities, welke ook altijd op het publicatiebord zijn te vinden.  bvheerhugowaard.nl

Er waren afgelopen donderdag maar 16 leden op komen draven. Mede veroorzaakt door corona en Districtsfinale libre 2-de klasse, waaraan Marcel deelnam. Chris en Rob moesten zich opladen voor de voorwedstrijden libre 1-ste klasse voor zaterdag en hadden woensdag al een zware avond achter de rug.

Libre

Coos Zijp speelde tegen Ton Jacobs een uitstekende partij, met 47 gemaakte caramboles en dus een moyenne van 2,350 en dat is niet mis. Robert Paul van Maas speelde tegen Joop van de Pavoordt ook goed en maakte 8 caramboles meer dan de 20 die hij moet maken. Joop speelde precies zijn gemiddelde. Ruud Beers was tegen Ton Jacobs ook lekker bezig, met in de 6-de beurt een mooie serie van 17 en dat gebeurt niet elke week.

Driebanden

Slechts 3 deelnemers deze avond, met alleen een goede partij van Laurens tegen Frans Limmen. Laurens maakte er 4 meer dan de 11 die hij moet maken en Frans maakte er 1 meer.

Bandstoten

Bij het bandstoten waren er eigenlijk geen uitschieters. Slechts 3 deelnemers van de 10 wisten hun aantal te maken caramboles op tafel te leggen..

Wedstrijdleider Han Nierop