Nieuwsbrief van 7 april

     

Nieuwsbrief                                                       7 april 2022

Algemeen.

We gaan volgende week, voor het Paasweekend een triatlon houden.
Dat wil zeggen dat we een x aantal caramboles “libre”, een y aantal caramboles “bandstoten” en een z aantal caramboles “driebanden” moeten maken.
Als het totaal (x + y + z) is behaald, dan is de partij afgelopen. Het maximum aantal beurten is gesteld op 25. De aantallen te maken caramboles staan op de tellijst.

Na het trekken voor wie mag beginnen, gaat de eerste speler van acquit. Als de tweede speler aan de beurt is, gaat die ook van acquit. Beide spelers maken evenveel beurten.

Er wordt soepel overgegaan van libre naar bandstoten en van bandstoten naar driebanden.

De schrijver houdt goed in de gaten wanneer moet worden overgegaan en zegt b.v. nog 2 caramboles libre, nog 1 carambole libre en daarna over op bandstoten. Hetzelfde geldt voor de overgang naar driebanden.

Ik zou graag van te voren willen weten of je op 14 april aanwezig bent. Graag voor woensdag 13 april opgeven. Ik begin a.s. donderdag met inventariseren.

Ik ben van plan om op vrijdag 8 april naar Westerhaar te gaan om Siem Smet aan te moedigen, omdat ik op 9 en 10 april niet kan. Er is nog plaats in mijn auto, dus wie mee wil rijden, het kan.
Graag van te voren even berichten. Ga om 16.00 uur weg en hoop om 24.00 uur terug te zijn.

Libre

Nico Wingelaar speelde tegen mij een prima wedstrijd en maakte 35 caramboles, een plus van 15 car. We gingen vrijwel gelijk op, maar ik moet er wel 30 meer maken, hetgeen uiteraard lang niet lukte. Coos en Robert Paul speelden allebei erg goed, met respectievelijk 15 en 11 caramboles in de plus. Ronald Houtman blijft het goed doen en maakte tegen Robert Paul 21 caramboles en dat zijn er 7 boven zijn moyenne. Alida maakte tegen Tom Jansen 13 caramboles, een plus van 4 stuks. Ruud Beers was ook tevreden, want tegen Ronald Houtman maakte hij er 10 boven zijn gemiddelde.

Driebanden

 Marcel Dröge maakte tegen Aris maar liefst 29 caramboles en tegen Frans Dröge 25. Een prima avond dus voor Marcel. Frans maakte er tegen Marcel 24. Verder geen commentaar.

Bandstoten

Bij het bandstoten waren er eigenlijk geen grote uitschieters en laat ik het hierbij.

 

Wedstrijdleider Han Nierop