Nieuwsbrief Clubcompetitie 8 december 2022

Algemeen.
De afgelopen week hebben we de organisatie gehad van de Districtsfinale Libre tweede klasse en ik moet zeggen dat alles perfect is verlopen. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die zijn of haar steentje hieraan heeft bijgedragen. Alle arbiters en schrijvers, nogmaals bedankt. Voor de Gewestelijke Finale, op 27,28 en 29 januari, zal ik wederom een beroep op jullie moeten doen, maar dat duurt nog even. Het was de eerste keer dat Ruud Beers dit gebeuren als voorzitter meemaakte en ik moet zeggen dat hem dat prima is afgegaan. Hulde.
Op donderdag 22 december houden we een gezellige biljartavond en gaan dan triatlonnen. Het is dan de bedoeling dat een ieder 2 partijen speelt. Per partij moeten de spelers eerst een x aantal caramboles libre maken en daarna y caramboles bandstoten en tot slot z caramboles driebanden, in een vast aantal beurten van 25. De aantallen te maken caramboles worden vastgesteld aan de hand van het huidige moyenne.
Zaterdagmiddag 10 december speelt BV Heerhugowaard tegen De Grijze Duiven in de onderlinge teamcompetitie. Laurens Groenendijk en Tom Jansen zullen dan spelen. Wie stelt zich als derde speler beschikbaar? Ik kom langs.
Tussen Kerst en Nieuwjaar is het Biljartcentrum gesloten, dus op 29 december is er geen clubavond.

Libre.
Pim Kee speelde tegen mij en goede partij, hij maakte 27 caramboles en dat zijn er 10 boven zijn gemiddelde van nu. Het moyenne van vroeger haalt hij jammer genoeg niet meer, maar het gaat gelukkig wel steeds beter. Moed houden dus. Tegen Gertjan de Moes maakte Pim er 23, dus ook goed. Ben Haring gaat ook
steeds beter spelen, want tegen Joop van de Pavoordt maakte Ben er 33 en dat zijn er 7 boven zijn gemiddelde. Ik moest wel de tellijst corrigeren, want 16 + 8 = 24 en geen 22, zoals de tellijst aangaf. Opletten dus.Perry Rolle speelde tegen Theo van Kippersluis een goede partij met 4 caramboles boven zijn gemiddelde. Theo maakte precies zijn punten en had dus ook een opsteker. Verder geen commentaar.

Driebanden.
Jan Wagenaar had de hoogste score bij de driebanders. Hij maakte tegen Marcel Dröge 14 caramboles, een plus van 5 stuks. Marcel maakte precies zijn te maken aantal van 18. De serie van 4 in de vijfde beurt was al een teken dat het een goede partij zou worden. Aris Oensen speelde tegen Frans Dröge een degelijke partij met 15 gemaakte caramboles, 2 boven zijn moyenne. Frans kon zijn niveau in beide partijen niet halen en kwam er tegen Aris 9 en tegen Frans Limmen 5 te kort. Frans Limmen maakte tegen Frans Dröge overigens precies zijn te maken aantal van 8. Verder geen bijzonderheden.

Bandstoten.
Bij het bandstoten werd de beste partij gespeeld door Nico Wingelaar tegen Frans Limmen. Nico maakte er 5 meer dan de kaart aangeeft en Frans 3. Gerard van der Vliet legde tegen Robert Paul van Maas een prima partij op tafel met 27 gemaakte caramboles, een plus van 7. Aris Oensen speelde prima tegen Tom Jansen en produceerde 36 caramboles, met in de laatste beurt een keurige serie van 13. Tom haalde net zijn 10 te maken caramboles niet en kwam er 2 te kort. Verder geen commentaar.

Wedstrijdleider Han Nierop