Nieuwsbrief Clubcompetitie 28 augustus 2023

Algemeen.           

Op donderdag 31 augustus 2023 gaat de clubcompetitie weer van start. We hopen dat een ieder een goede vakantie heeft gehad. Het bestuur heeft reeds de eerste vergadering gehad en daar zijn enkele punten behandeld, die ik graag via deze nieuwsbrief met jullie wil delen.

Henk Groot heeft te kennen gegeven, dat dit zijn laatste jaar is als secretaris van onze vereniging, dus is het bestuur op zoek naar een vervanger voor hem. Wie zich aangetrokken voelt om deze functie op zich te nemen, kan zich melden bij Ruud Beers.

Ook is er gesproken over ons tenue. Velen van ons vinden de broeken wat slordig worden en daarom is afgesproken dat het een ieder vrij staat om zijn eigen broek te dragen. Dit moet dan wel een donkere broek zijn.

Het Biljartcentrum organiseert de laatste jaren een onderlinge teamcompetitie. De verenigingen die spelen in het biljartcentrum doen hieraan mee. Bij deze wil ik vragen aan de leden of we hieraan dit jaar ook weer meedoen. Graag zou ik dan iemand willen vragen om dit te organiseren en hiervoor een team samen te stellen. Het is dan de bedoeling dat daaraan leden meedoen, die geen bondswedstrijden spelen.

Ikzelf heb het vorige jaar gedaan, maar ik heb al genoeg aan mijn kar hangen, dus vraag ik iemand anders hiervoor. Meld je maar bij mij.

De voorwedstrijden en finales staan in het nieuwe computerprogramma livescore. De poules van alle voorwedstrijden staan hierin en ook de finales.

Het inloggen gaat als volgt: https://knbb-livescore.nl Daarna het district Noord West Nederland kiezen en de rest volgt vanzelf.

 

Namens het bestuur, Han Nierop  de wedstrijleider.