Nieuwsbrief 7 oktober 2021

                            

Nieuwsbrief                                            7 oktober 2021

Algemeen.

Afgelopen donderdag was de Jaarvergadering. Ik zal de belangrijkste punten even noemen.

  • Karel opende de vergadering, waarna we een minuut stilte in acht hebben genomen in verband met het overlijden van ons oud lid Hermann Hilckmann.
  • Een ander belangrijk punt was het aftreden van Aris Oensen als penningmeester. Hij kreeg als dank voor zijn vele werk een cadeaubon en een bloemetje voor zijn vrouw.

Hij wordt opgevolgd door Robert Paul van Maas en wensen hem veel succes toe bij deze, voor de vereniging, belangrijke functie.

  • Frans Limmen had de vraag opgeworpen om het bandstoten af te schaffen, zodat er meer “vrij” kan worden gebiljart. De meerderheid was het daar niet mee eens en dus blijven we bandstoten.
  • Ook was de wens van enkele leden om de partijen wat langer te maken, omdat tijdens het teamen en de voorwedstrijden de partijen ook langer zijn dan 20 beurten.

Afgesproken is nu om na deze lopende periode de partijen met een vast aantal beurten van 25 te spelen. Dit gaat na 28 oktober in.

  • Karel blijft nog een jaar voorzitter en zal volgend jaar worden opgevolgd door Ruud Beers. Ruud heeft nu wel zitting in het bestuur als vice-voorzitter.
  • Het District zit erg verlegen om nieuwe arbiters. Han zal bij alle leden informeren of zij eventueel een arbitercursus willen volgen.
  • De vergadering was erg snel afgelopen en dus werd er “vrij” gebiljart vanaf ongeveer 20.00 uur. Het is te overwegen om in het vervolg, na de jaarvergadering, gewoon met de clubcompetitie verder te gaan, misschien dan zonder het bandstoten.

Nog even dit: Frans Dröge dient van ieder lid dat op de clubavond komt het Corona Toegangs Bewijs te controlleren. Als dit is gedaan, wordt dat genoteerd en is een volgende controle niet meer nodig. Wie nog niet is gecontroleerd dient zich bij Frans te melden.

 

Wedstrijdleider Han Nierop