Nieuwsbrief 5 december

 

               

Nieuwsbrief Clubcompetitie                                    5 december  2019

Algemeen.

Afgelopen zaterdagmiddag was de laatste dag van de Districtsfinale Libre 1-ste klasse. Ik wil bij deze een ieder bedanken die hieraan zijn medewerking heeft verleend. Clubarbiters, schrijvers en bediening, allemaal hartelijk bedankt. Het was een geslaagd toenooi,  hoewel sommigen wat kritiek hadden op het systeem met intervallen. Sommige deelnemers moesten 100 caramboles maken tegenover de 150 die Richard Stroet moest maken en dat is toch wel een groot verschil.

We hebben kennis gemaakt met Ben Haring, die onze gelederen komt versterken. Hij behaalde in de twee testpartijen een gemiddelde van ongeveer 2,00, waar we uiteraard erg blij mee zijn.

Driebanden.

Ton van der Vliet speelde uitstekend tegen Ruud Beers en maakte 17 car. en dat zijn er 6 meer dan hij volgens zijn moyenne zou moeten maken. Ruud zat ook goed met carambole meer. Jan Wagenaar was erg goed bezig tegen Joop Dekker en had na 14 beurten zijn 10 te maken caramboles al gemaakt. Jammer dat hij de partij eindigde met 11 missers. Nu stokte het op 15 gemaakte driebanders, toch niet zo gek. In de partij van Ton van der Vliet tegen Piet Tesselaar ging het een ietsje minder goed met Ton dan tegen Ruud Beers, maar altijd nog 3 car. boven zijn moyenne. Frans Dröge maakte tegen Jan Wagenaar 27 caramboles, dat zijn er 6 boven zijn gemiddelde. Verder geen commentaar.

Libre.

Rob Oliemans en ondergetekende speelden tegen elkaar en waren allebei goed bezig. Rob maakte 129 caramboles, met in de 18-de beurt een keurige serie van 31. Ik maakte er 78 en dat zijn er 27 meer dan de 51 die ik moet maken en was derhalve zeer tevreden. Coos Zijp werd al een beetje zenuwachtig, omdat de partij een beetje lang duurde. Het was jammer dat het met Rob in de Districtsfnale maar niet wilde lukken en met geen enkele gewonnen partij op de laatste plaats belandde. Ed Huiskens blijft verbazen, want zowel tegen Perry Rolle als tegen Nico Wingelaar maakte hij er 9, waarmee hij een moyenne van bijna 0,50 begint te benaderen. Ik zou zeggen volhouden maar. Robert Paul van Maas speelde tegen Alida Mulder en Theo van der Kippersluis met een moyenne van bijna 1,40 hetgeen 40% boven zijn gemiddelde is, dus erg goed.

Verder geen commentaar.

Bandstoten.

Aris Oensen heeft tegen Alida uitstekend gespeeld met 36 gemaakte caramboles en een prachtige serie van maar liefst 14. Siem Smet speelde tegen Nico Wingelaar een prima partij met 24 gemaakte caramboles, 7 in de bonus. Nico maakte er 5 boven zijn gemiddelde en was zeker ook tevreden. Theo van der Kippersluis maakte tegen André Worm 3 caramboles meer dan de 7 die hij moet maken. Rob Oliemans maakte in de partij tegen perry Rolle 47 caramboles, 12 boven zijn moyenne, erg goed derhalve. Robert Paul maakte er tegen Joop van de Pavoordt 5 boven zijn gemiddelde en had dus al met al een prima avond. Tom Jansen zat tegen Peter Burger eveneens aan de goede kant van de streep met 16 gemaakte caramboles 4 meer dan op de kaart. Verder geen bijzonderheden.

 

Wedstrijdleider Han Nierop