Nieuwsbrief 31 augustus 2021

                           

Nieuwsbrief                                            31 augustus  2021

Algemeen.

Afgelopen vrijdag hebben Karel en ik het afscheid bijgewoond van Herman Hilckmann. Hij is heel lang lid geweest bij onze vereniging en was ook arbiter bij Districtfinales. Nadat hij in 2010 een herseninfarct heeft gekregen, was dat arbitreren niet meer mogelijk, maar voor het tellen/schrijven kon ik altijd een beroep op hem doen. Een goed en actief lid is heengegaan.

            Deze week ben ik afwezig. Coos en Karel doen dan de wedstrijdleiding.

Ik wil vragen aan de leden om op de tellijst de volledige naam in te vullen, want ik maakte deze week een fout doordat er een Peter op de tellijst stond en dat ik er van uit ging dat het Peter Burger was, maar het was Peter Smidt. Een heel gedoe om dat te corrigeren. Nu viel dat mee, omdat het de eerste avond was. Graag uw medewerking dus.

Libre.

            De eerste partijen voor de clubcompetitie zijn eindelijk weer begonnen en iedereen had er weer veel zin in. Karel Hulspas speelde tegen Joop Dekker een uitstekende partij met een moyenne  van 2,90  met slechts enkele poedels. Joop kon zijn te maken aantal caramboles net niet halen helaas. Tom Jansen speelde tegen Peter Burger een goede parij met 8 caramboles in de plus. Peter maakte precies zijn punten. Rob Oliemans speelde erg goed tegen Siem Smet en maakte 109 caramboles, met mooie series. Nico Wingelaar was tegen Ruud Beers goed op stoot met 5 caramboles meer dan de 20 die hij moet maken.

Driebanden.

            Met het verslag van de driebanders ben ik gauw klaar, want er waren maar 3 deelnemers. Ton van der Vliet was de enige die in 1 van zijn 2 wedstrijden, zijn te maken aantal wist te halen, met een plus van 6 caramboles. We zullen hopen dat de opkomst van de driebanders in de komende weken beter is.

Bandstoten.

            Peter Smidt scoorde de meeste punten deze keer. Hij maakte 8 caramboles, terwijl hij er 5 moet maken en dat geeft 18 wedstrijdpunten. Nico Wingelaar maakte tegen Ton van der Vliet 22 caramboles en dat zijn er 8 meer dan de 14 die hij moet maken. Ton maakte ook zijn te maken aantal ruim. Marcel Dröge speelde tegen mij een prima partij met 40 gemaakte caramboles, een plus van 12 caramboles en ik bakte er niets van.

 

Wedstrijdleider Han Nierop