Nieuwsbrief 15 juni 2021

                                                           

 

Nieuwsbrief                                                   15 juni  2021

Algemeen.

Eindelijk kunnen we weer biljarten in ons biljartcentrum en daar zijn we erg blij mee. Ik heb een soort inventarisatie gemaakt van onze leden en gevraagd of wel of niet komen op onze clubavond. Het gemiddelde aantal biljarters zal schommelen tussen de 20 en 25 leden. Door de coronamaatregelen hebben we vanaf begin oktober niet meer kunnen biljarten en dus heeft iedereen er weer veel zin in. Er is derhalve geen zomercompetitie dit jaar. Op de eerste avond waren er 19 leden en dat waren er een paar minder dan waarop ik had gerekend.

Toch was het een geslaagde avond en waren ruim voor 22.00 uur klaar met de wedstrijden. De meesten hadden 2 partijen gespeeld en een enkeling zelfs drie.

Voorlopig spelen we, totdat het biljartcentrum open mag zijn tot 24.00 uur, allemaal libre. Volgens mij geen enkel probleem. We spelen vrije wedstrijden van 20 beurten en dus geen competitie. Wel probeer ik zoveel mogelijk iedereen tegen elkaar te laten spelen. Als we weer tot 24.00 uur kunnen biljarten, is er altijd over te denken om ook te gaan driebanden en/of bandstoten.

Ruud Beers, die in het bestuur meedraait om te zijner tijd Karel te vervangen als voorzitter, heette iedereen van harte welkom op de clubavond en vertelde dat hij erg blij was dat Marcel en Frans het hebben volgehouden, want je moet er niet aan denken als dat niet was gebeurd.

Het was aan de uitslagen van de partijen wel te merken dat er lange tijd niet is gespeeld, want de meesten hadden moeite om hun aantal te maken caramboles te halen..

André Worm heeft zijn lidmaatschap opgezegd, omdat hij is verhuisd naar Arnhem. Thijs Moes zou lid worden van onze vereniging, maar ziet daarvan af en gaat biljarten op de vrijdagavond. Jan Willemsen, die in oktober aan de testwedstrijden was begonnen heb ik wel een uitnodiging gestuurd, maar was helaas niet present.

Verder geen nieuws.

Wedstrijdleider Han Nierop