Nieuwsbrief 12 september

                                                                       

 

      Nieuwsbrief Clubcompetitie                                                                                                                                         12 september  2019

Algemeen.

Vorige week stond Theo Wijnker wel even raar te kijken toen hij na het biljarten van een teamwedstrijd op woensdag, naar huis wilde gaan op zijn fiets, welke was verdwenen. Helaas komt dit zo af en toe voor bij het Biljartcentrum. Het beste is dan ook om je fiets zo goed mogelijk te verankeren met naast het normale slot nog een extra kabelslot.

De oproep van Karel in de plaatselijke weekbladen heeft wel resultaat gehad, want Rob van der Waart en Theo van Kippersluis willen het bij ons gaan proberen. We wensen ze veel spelplezier en succes toe. Ook kwam Gerard Stet even de sfeer proeven, maar die wilde nog niet meespelen. We houden hoop.

De standen van de competitie zijn te zien op de website van BV Heerhugowaard en op het publicatiebord. De stand van de librecompetitie is nog niet volledig, omdat de aspirant leden eerst 6 partijen moeten hebben gespeeld om hun moyenne te bepalen. De testpartijen kan ik derhalve pas invoeren als hun moyenne bekend is en dus zijn de gegevens van hun tegenstanders ook nog niet ingevoerd.

Driebanden.

De opkomst bij de driebanders was matig, want er zijn slechts 5 partijen gespeeld. Ton van der Vliet had tegen Jan Wagenaar het beste resultaat met 13 gemaakte caramboles, terwijl hij er 10 moet maken. Frans Dröge maakte in beide partijen meer caramboles dan zijn te maken aantal. Tegen Ton van der Vliet maakte hij er 1 meer en tegen Jan Wagenaar zelfs 5. Laurens Groenendijk maakte tegen Frans Limmen 14 caramboles en dat zijn voor hem ook 14 punten. Verder geen commentaar.

Libre.

Henk Groot speelde tegen Rob Oliemans een prima partij, want hij maakte maar liefst 68 caramboles, terwijl hij er maar 32 moet maken, 23 punten is derhalve het resultaat. Rob deed het eveneens goed en maakte er 93 en dat is voor hem meer dan 120% en 14 punten. Perry Rolle was tegen Ton Jacobs goed bezig en maakte precies 20 caramboles. Voor hem 160% en 18 punten. Ton maakte ruim zijn te maken aantal van 42 caramboles en kwam tot 54 gemaakte caramboles en 14 punten. In de partij van Perry Rolle tegen Marcel Dröge ging het een ietsje minder, maar altijd nog goed met 6 caramboles boven zijn te maken aantal. Marcel maakte 71 caramboles met 14 punten en kan daarmee ook tevreden zijn. Tom Jansen maakte tegen Marcel Dröge maar liefst 10 caramboles meer dan de 19 die hij moet maken en dat zijn ook 17 punten.
Marcel maakte zijn te maken aantal plus 2 car.

Verder laat ik het hierbij.

Bandstoten.

Joop Dekker was bij het bandstoten het beste op dreef en maakte tegen Siem Smet 50 caramboles en dat is een gemiddelde dat er zijn mag van 2,50 en 14 punten. Siem maakte precies zijn te maken aantal van 15 car. Verder waren in de uitslagen geen positieve uitschieters te zien. Wel waren er twee partijen tegen nieuwe mensen die wel de moeite van het vermelden waard zijn. Perry Rolle maakte tegen Rob van der Waart 11 caramboles en dat zijn er 4 meer dan hij moet maken. Ik speelde zelf tegen Theo van Kippersluis en maakte 33 caramboles en dat zijn er 6 meer dan ik moet maken. Deze laatste twee partijen zijn nog niet verwerkt in de stand, omdat het moyenne van Theo en Rob nog niet bekend zijn. Verder geen commentaar.

 

Wedstrijdleider Han Nierop