Nieuwsbrief  10 maart 2022

               

 

Nieuwsbrief                                                       10 maart 2022

Algemeen.

Op het moment dat ik dit schrijf moeten we nog starten met de voorwedstrijden libre eerste klasse. Voor de zaterdag 12 maart heb ik nog 2 schrijvers nodig, omdat Ronald Houtman en Gertjan de Moes positief zijn getest op corona en dus thuis moet blijven. Tijdens de clubavond kan dat worden geregeld neem ik aan en wie zich spontaan meldt voor deze klus, houd ik me aanbevolen..

Afgelopen maandag zijn de voorwedstrijden libre tweede klaas herstart in Schagen, waaraan Marcel en ik deelnamen. Marcel deed het erg goed en zit zeker in de Districtsfinale. Deze zijn op 10, 11 en 12 maart in Den Helder. Ik deed het minder goed en zal half gedegradeerd zijn met een moyenne van iets boven de 2,20 waar 2,40 de grens is. Volgend jaar maar beter. Siem Smet heeft aangegeven onze club te verlaten. Nu hij in Schagen woont is dat toch wel bezwaarlijk. We wensen hem veel succes toe. Hij kreeg van Karel nog wel bloemen aangeboden, omdat hij zich geplaatst had voor de Districtsfinale libre 4-de klasse. Siem staat reserve voor de Gewestelijke finale, die deze week in ’t Veld wordt gehouden en werd vierde bij de Districtsfinale. Robert Paul van Maas is op de 7-de plaats geëindigd.

Libre

Er is de afgelopen week niet zo best gespeeld, want in slechts 28% van de partijen werd boven het gemiddelde gespeeld. Ik ben dan ook snel klaar met mijn verslagje. Robert Paul van Maas scoorde met 7 caramboles boven zijn gemiddelde de beste partij tegen Theo Wijnker en Theo maakte er zelfs 8 meer dan de 39 die hij moet maken. Peter Burger maakte tegen Coos Zijp 5 caramboles boven zijn gemiddelde en kon dus ook tevreden zijn. Verder laat ik het hierbij.

Driebanden

            Bij de driebanders werd de beste partij gespeeld door Marcel Dröge. Hij maakte tegen Ton van der Vliet 27 caramboles, dus een gemiddelde dat er zijn mag van 0,900. Ton deed het ook goed en maakte er 15 met in de derde beurt zelfs een serie van 5 stuks. Tegen Laurens maakte Ton er 16, dus was het een prima avond voor hem. Laurens speelde tegen Aris Oensen een degelijke partij met 3 caramboles in de plus. Verder geen commentaar.

Bandstoten

Ruud Beers en Ronald Houtman speelde allebei goed. Ruud maakte 25 caramboles tegen Theo Wijnker, 6 in de plus en Ronald speelde tegen Robert Paul van Maas 3 caramboles meer dan de 8 die hij moet maken. Verder geen commentaar.

 

Wedstrijdleider Han Nierop