Gedragsregels

 1. Indien er na het beëindigen van de clubcompetitiewedstrijden nog tijd over is en lege biljarttafels beschikbaar zijn, kunnen oefenwedstrijden gespeeld worden, of kan er vrij gespeeld worden.
 2. Leden dienen bij binnenkomst direct hun aanwezigheid bij de wedstrijdleiding te melden en tevens eventuele bijzonderheden kenbaar te maken, zodat de wedstrijdleiding hiermee rekening kan houden bij het indelen van de partijen. Bv. eerder weg moeten.
 3. Leden die niet aanwezig kunnen zijn voor 20.00 uur, dienen de wedstrijdleiding daarvan in kennis te stellen, via telefoon 072 5713624 en na 18.45 uur in het Biljartcentrum op nummer 072 5742776.
 4. In verband met mogelijke overlast voor de nog aan de gang zijnde partijen is het in principe niet toegestaan tussen de rondes op de vrijgekomen tafels te biljarten, behalve op de tafels van een vrijgekomen zaaldeel (tafels 1+2+3 of tafels 4+5+6).
 5. De foedraals van de keu’s dienen onder de biljarttafels te worden gelegd. Niet op tafels, stoelen of tegen de wand.
 6. Roken is niet toegestaan in het biljartcentrum
 7. Tijdens het biljarten is het niet toegestaan om en horloge of iets dergelijks aan de pols van de voorhand te dragen.
 8. De niet aan de beurt zijnde speler blijft niet bij het biljart staan, maar neemt plaats op een stoel.
 9. Na het beëindigen van een partij wordt de biljarttafel door de spelers op de gebruikelijke manier schoongemaakt.
 10. Na het beëindigen van een partij is van beide spelers, minimaal de verliezende speler verplicht om de volgende partij op die tafel te arbitreren en te schrijven. Elkaar aflossen is toegestaan, mits een correcte arbitrage blijft gehandhaafd. Het schrijven/tellen door 1 persoon is toegestaan., maar het heeft de voorkeur om het met 2 personen te doen. De arbiter dient na elke gemaakte carambole hardop het totaal aantal gemaakte caramboles te melden. Na de laatst gemaakte carambole, dient hij eerst de tellijst in te vullen en daarna het scorebord bij te werken. Er mogen geen aanwijzingen worden gegeven.
 11. Het arbitreren en schrijven van de partijen in de eerste ronde is een verplichting voor de op dat moment aanwezige leden, die nog niet spelen. Hierbij is het uitgangspunt, dat er per tafel minimaal 1 schrijver/arbiter in functie is.
 12. Op de helft van een partij kunnen de arbiter en de schrijver eventueel van functie wisselen.
 13. Indien het arbitreren en schrijven door één persoon gebeurt, dient het arbitreren en schrijven van de wedstrijd staande bij het biljarttafel plaats te vinden.
 14. Na het einde van de partij levert de arbiter of schrijver het wedstrijdformulier
  en de naamkaartjes in bij de wedstrijdleiding. Het formulier dient volledig te worden
  ingevuld, dus ook de onderkant van het formulier.
 15. De leden onthouden zich van grof taalgebruik, luid praten of schreeuwen en het maken van op- en aanmerkingen tegen aan de beurt zijnde spelers.
 16. Een ieder gedraagt zich op sportieve wijze en uit zijn waardering bij goed spel van de tegenstander zonder diens concentratie te verstoren.
 17. Voor het spelen van de finale van het clubkampioenschap zal een speciale instructie geschreven worden, waarin aangegeven is wie de deelnemers zijn, hoeveel caramboles gemaakt moeten worden, volgens welk speelschema gespeeld wordt enz. enz. Deze instructie zal tijdig aan alle deelnemers en andere belanghebbenden uitgereikt worden.
 18. Om het verloop van de periodes te kunnen volgen, zullen ranglijsten bijgehouden worden, die na elke clubavond berekend worden met behulp van de uitslagen op de ingeleverde wedstrijdformulieren (zgn. telbriefjes). Deze ranglijsten zullen de eerstvolgende clubavond op het publicatiebord gehangen worden. Ook zijn deze gegevens te zien op de website van de Biljartvereniging Heerhugowaard onder www.bvheerhugowaard.nl. Elke week wordt er verslag (nieuwsbrief) gedaan van de gespeelde partijen die in de voorgaande week zijn gespeeld.
 19. Zijn er omstandigheden, waarin niet is voorzien, dan beslist de wedstrijdleiding.

Heerhugowaard, mei 2023