Clubcompetitie 2019-2020

De begindatum van het seizoen 2019-2020 is vastgesteld op donderdag 29 augustus 2019. De laatste avond is op 4 juni 2020, hiermee wordt het seizoen afgesloten. De jaarvergadering is op 14 mei 2020.

De clubavonden worden gehouden op de donderdagavonden van 19.00 uur tot ongeveer 24.00 uur. U wordt geacht om 19.00 uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen aanvangen met de clubwedstrijden.

Er zijn drie spelsoorten mogelijk, er kan in de libre- of driebandencompetitie gespeeld worden. Na de librepartijen en het driebanden kunnen, voor die dat wil, bandstootpartijen worden gespeeld met een vast aantal van 20 beurten. Als gekozen wordt voor driebanden in een bepaalde periode, dan kan in een andere periode gekozen worden voor libre en omgekeerd. De competitie van libre en driebanden zal worden verdeeld in vier periodes van ca. 20 partijen. De beste 2 spelers van de 4 periodes worden uitgenodigd voor het spelen van de finales. De finales worden worden op de donderdagavond gehouden.

Omdat het aantal driebanders wat klein is, wordt deze finale gespeeld door de 4 periodekampioenen. Het bandstoten wordt verdeeld in twee periodes van ongeveer 20 partijen. De beste twee spelers van iedere periode worden uitgenodigd voor de finale. Ook in de finalepartijen wordt gespeeld met een vast aantal beurten. Driebanden 30 beurten, Libre en Bandstoten elk 20 beurten.

Het schema van de competities driebanden en libre zien er als volgt uit:

  • Eerste periode: 28 maart t/m 6 juni 2019 (9 avonden, geen clubavond op 16 mei (jaarvergadering) en 30 mei (Hemelvaartsdag)
  • Tweede periode: 29 augustus 2019 t/m 31 oktober 2019 (10 avonden)
  • Derde periode: 7 november 2019 t/m 23 januari 2019 (9 avonden, geen clubavond op 5 december (Sinterklaas) 19 december (spelletjesavond) en 26 december (2de kerstdag)
  • Vierde periode: 30 januari 2020 t/m 27 maart 2020 (9 avonden)

Seizoen 2020-2021

  • Eerste periode: 2 april 2020 t/m 3 juni 2020 (8 avonden, geen clubavond op 14 mei jaarvergadering en 21 mei Hemelvaartsdag)

Bandstoten:

  • Eerste periode: 28 maart 2019 t/m 31 oktober 2019 (19 avonden)
  • Tweede periode: 7 november 2019 t/m 27 maart 2020 (18 avonden)

Finale clubkampioenschap:

  • Donderdagavond 23 april 2020 alleen voorronde libre (8 deelnemers). Op donderdagavond 30 april zijn de finalepartijen voor libre, driebanden en bandstoten met in iedere spelsoort, 4 deelnemers.
  • Er wordt nu ook weer gespeeld met een vast aantal beurten. Driebanden 30 beurten en libre, bandstoten 20 beurten. Bij remise worden er 5 beurten extra gespeeld. totdat er een winnaar is.