Programma clubcompetitie 2022-2023

1-1
De begindatum van het seizoen 2022-2023 is vastgesteld op donderdag 25 augustus 2022. De laatste avond is op 25 mei 2023. Dan is het seizoen afgesloten.
De Jaarvergadering zal op 11 mei 2023 worden gehouden. De clubavonden zijn op de donderdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 23.00 uur. U wordt geacht, om 19.00 uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen aanvangen met de clubwedstrijden.
1-2
Er zijn twee spelsoorten mogelijk. Er kan libre of driebanden worden gespeeld en na het libre en driebanden kan, voor wie dat wil nog een bandstoot partij worden gespeeld. Als in een periode wordt gekozen voor driebanden, kan in een andere periode worden gekozen voor libre en omgekeerd. De competities van libre en driebanden zal worden verdeeld in 3 periodes van ca. 18 partijen. De beste 8 spelers van de 3 periodes zullen worden uitgenodigd voor het spelen van de finale van het Clubkampioenschap. Omdat het aantal driebanders wat te klein is, wordt de finale gespeeld door de 4 beste driebanders.
Voor het Bandstoten spelen we slechts 1 periode van ca. 27 weken en de beste 4 bandstoters worden uitgenodigd voor het spelen van de finale van het clubkampioenschap. De finalepartijen van libre en bandstoten worden evenals de clubcompetitie gespeeld met een vast aantal van 20 en de driebanders van 30 beurten.
Het schema van de competities is als volgt:
Eerste periode:
25 augustus 2022 t/m 20 oktober (9 avonden)
Tweede periode:
27 oktober 2022 t/m 29 december (9 avonden)
Op 22 december houden we een gezellige Kerstavond.
Derde periode:
5 januari 2023 t/m 2 maart 2023 (9 avonden)
Vierde periode:
9 maart 2023 t/m 25 mei 2023 (9 avonden)
Nieuwe seizoen:
Geen clubavond op 11 mei, jaarvergadering en 25 mei, Hemelvaartsdag.
Bandstoten:
Een periode van 27 avonden.
1-3 Finale clubkampioenschap 2022-2023:
Deze wedstrijden worden gehouden op de clubavonden op 13 en 20 april 2023