Programma 2018-2019

                          

1.           PROGRAMMA CLUBCOMPETITIE SEIZOEN 2018 – 2019

 

1 – 1      De begindatum van het seizoen 2018-2019 is vastgesteld op donderdag 30 augustus

              2018.

              De laatste avond is op 6 juni 2019, hiermee wordt het seizoen afgesloten.

              De jaarvergadering is op 16 mei 2019. De clubavonden worden gehouden op de

              donderdagavonden van 19.00 uur tot ongeveer 24.00 uur. U wordt geacht om 19.00

              uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen aanvangen met de clubwedstrijden.

.

1 – 2      Er zijn drie spelsoorten mogelijk, er kan in de libre- of driebandencompetitie gespeeld

              worden. Na de librepartijen en het driebanden kunnen, voor die dat wil, bandstoot-

              partijen worden gespeeld met een vast aantal van 20 beurten.

              Als gekozen wordt voor driebanden in een bepaalde periode, dan kan in een andere

              periode gekozen worden voor libre en omgekeerd.

              De competitie van libre en driebanden zal worden verdeeld in vier periodes van

              ca. 20 partijen. De beste spelers van de 4 periodes worden uitgenodigd voor het spelen

              van de finales.

              De finale libre wordt in 3 dagen gespeeld (1 ronde op de competitieavond, 3 rondes

              op de vrijdagavond erna en 3 rondes op de zaterdag daarna. Omdat het aantal 

              driebanders wat klein is, wordt deze finale gespeeld door de 4 periodekampioenen,

              die twee maal tegen elkaar zullen spelen (3 rondes op vrijdagavond en 3 rondes op 

              zaterdag daarna.

              Het bandstoten wordt verdeeld in twee periodes van ongeveer 20 partijen.

              De beste twee spelers van iedere periode worden uitgenodigd voor de finale.

              Ook zij spelen een dubbele competitie, identiek aan de driebanders.

             

              Het schema van de competities driebanden en libre zien er als volgt uit:

              Eerste periode        : 22 maart t/m 31 mei 2018

                                                (9 avonden, geen clubavond op 30 mei Hemelvaartsdag en

                                                16 mei jaarvergadering)

                                                Finale clubkampioenschappen

              Tweede periode      : 30 augustus 2018 t/m 1 november 2018

                                                (10 avonden)

              Derde periode         : 8 november 2018 t/m 17 januari 2019

                                                   (9 avonden, geen clubavond op 20 december spelletjesavond

                                                   en 27 december biljartcentrum gesloten)

              Vierde periode        : 24 januari 2019 t/m 21 maart 2019 

                                                   (9 avonden)

              Eerste periode        : 28 maart 2019 t/m 6 juni 2019

                                                (9 avonden, geen clubavond op 16 mei jaarvergadering en

                                                30 mei Hemelvaartsdag)

              Bandstoten:

              Eerste periode        : 22 maart 2018 t/m 1 november 2018 (19 avonden)

              Tweede periode      : 8 november 2018 t/m 21 maart 2019 (18 avonden)

 

1 – 3      Finale clubkampioenschap 2018-2019:

              Donderdagavond 11 april alleen libre. Vrijdagavond 12 april en zaterdagochtend en

              -middag 13 april 2019 libre, driebanden en bandstoten (op donderdag wordt 1 biljart

              vrijgehouden voor de clubkampioenschappen)