Geschiedenis van Biljartvereniging Heerhugowaard

Drie initiatiefnemers, Jan Wagenaar, Piet Kager en Jan Hulsen, ontwikkelen in 1989 plannen om voor Heerhugowaardse biljarters een eigen onderkomen te zoeken. Ze willen graag een ruimte buiten de traditionele horecagelegenheden om. Met medewerking van de gemeente en wethouder Lenie Jansen betrekken zij een ruimte van een in aanbouw zijnde bejaardenflat aan de Parelhof. Met het nieuwe onderkomen, waarin vijf biljarts kunnen worden geplaatst, is de oprichting van een nieuwe biljartvereniging en het Biljartcentrum Heerhugowaard een feit.

Tijdens de uitreiking van de sleutel aan de eerste bewoners van de Koraalrif, werd tevens aan de beheerder van het in de Koraalrif gelegen biljartcentrum, de heer Jan Hulsen, de sleutel overhandigd. Het Biljartcentrum Heerhugowaard wordt op 18 augustus 1989 geopend met een open huis op zaterdag 26 augustus.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Jan Wagenaar, Piet Kager, Jan Hulsen, Flip Tromp, Jan de Laat en Jan Oudeman. Deze mannen zijn al maanden druk bezig om de locatie in te richten en biljarters aan te trekken voor diverse dagen in de week. Biljartvereniging Heerhugowaard gaat op donderdagavond biljarten en er hebben zich al dertig liefhebbers gemeld.

Tijdens de oprichtingsvergadering was ook het dagelijks bestuur van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond KNBB aanwezig. Er zullen in het nieuwe centrum diverse bondswedstrijden worden gespeeld op de woensdagavond en de zaterdagmiddag. Ook komen veel eigen toernooien. Onder de impulsen van secretaris Jan Hulsen en een enthousiast bestuur met voorzitter Pim Kee, begint Biljartvereniging Heerhugowaard aan een zeer succesvolle opbouw.

Om te bouwen aan een ledenbestand wordt in de beginjaren met aansprekende teksten geprobeerd in de lokale kranten belangstelling te wekken voor de biljartsport en voor de eigen club in het bijzonder. Een van de wervende teksten luidt als volgt: De meesten van u zullen ooit wel eens een sport hebben beoefend, die grote lichamelijke inspanning vraagt, zoals voetbal, tennis, hockey, rugby, atletiek, wielrennen of boksen. Maar er komt een tijd, dat het lichaam gaat protesteren en dan is het fantastisch, dat je toch nog een sport kunt bedrijven, die lichaam en geest bevrediging geeft, namelijk de biljartsport! Meld u daarom aan bij onze club.

De vereniging organiseert regelmatig belangrijke kampioenschappen. Zo is er in 1991 en 1995 het NK Hoofdklasse Jeugd en in 1992 het NK Senioren Libre 3e klasse. In 1999 volgt het NK Driebanden Klein 1e klasse. Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de vereniging wordt in 2004 een NK Bandstoten 3e klasse gehouden. De openingsstoot bij nationale kampioenschappen wordt steevast verricht door de Heerhugowaardse burgemeester, waaronder Stuifbergen en Vermeer en de laatste keer nog door Han ter Heegde. Deze laatste vindt de gedane acquitstoot zo boeiend, dat hij enkele weken later nog eens langs gaat om op een wat rustiger wijze van het spelletje te genieten.

Nationaal
Op sportief gebied doet de vereniging het buitengewoon goed en heeft een achttiental district- en een drietal regiokampioenen in haar gelederen. Tweemaal wordt er individueel deelgenomen aan het nationaal kampioenschap namelijk door Ben Vreeburg Libre 5e klasse en Han Nierop Bandstoten 4e klasse met als hoogtepunt het behalen van het Nationaal Kampioenschap voor teams Libre C4 in 1991 (Walter v.d. Maten, Martin van Leeuwen, Thijs Moes en Pim Kee).

Twaalf jaar lang is er ook een jeugdafdeling geweest. Jammer genoeg is deze afdeling opgeheven. Wel zijn er vele jeugdigen uit eigen kweek, die het bij de senioren ver geschopt hebben.
Behalve het sportieve gebeuren, wordt ook het recreatieve aspect niet uit het oog verloren en viert de vereniging haar lustra elke keer op feestelijke wijze.

De wekelijkse clubavond is op donderdagavond en er wordt gespeeld voor de clubcompetitie in de spelsoorten libre en driebanden. Aan het eind van ieder seizoen speelt men vervolgens om het clubkampioenschap met als inzet de begeerde wisselbeker. De leden krijgen wekelijks tijdens de avond een nieuwsbrief met daarin de resultaten en tussenstanden. Hierin staan tevens de nodige wetenswaardigheden over het bestuurlijke- en verenigingsgebeuren.
Biljartvereniging Heerhugowaard is momenteel een bloeiende vereniging, die bestaat uit een seniorengroep van 36 leden, waarvan er 15 lid zijn van de KNBB. Deze spelen mee in teamwedstrijden en in persoonlijke kampioenschappen.

Biljartvereniging Heerhugowaard hoopt met veel succes, zowel op organisatorisch als op sportief gebied nog vele jaren aan de weg te timmeren.