Nieuwsbrief 27 augustus 2022

Algemeen.
Ton van der Vliet zullen we waarschijnlijk helaas niet meer terug zien op de
clubavonden. Er wordt nu een plaats voor hem gezocht op een zorgboerderij. We wensen hem
een goed herstel toe. Gerard van de Vliet heeft ook een kleine herseninfarct gehad, maar met
hem gaat het steeds beter. We wensen hem ook een spoedig herstel toe en dat we hem weer
kunnen verwelkomen op de clubavonden. Gertjan de Moes zit ook in de lappenmand en is
bezig aan een project met chemo en dergelijke. Als het enigszins kan komt hij wel biljarten.
Voor de teamwedstrijden van HHW 1 is hij ook ingedeeld. Het is afwachten of hij al of niet
kan meespelen en is afhankelijk van de situatie op dat moment.
De opkomst op onze eerste clubavond was minimaal en dus moesten we af en toe zelf
schrijven en tellen. Al met al is het goed verlopen.
Op donderdag 1 september ben ik afwezig en zullen Coos en Ruud de wedstrijden indelen.
Libre:
Ruud Beers speelde tegen mij een prima partij met 41 gemaakte caramboles en dat zijn
er 10 meer dan de 31 die hij moet maken. Ik speelde ook boven mijn gemiddelde en was daar
zeer te spreken over. Rob Oliemans speelde tegen Theo van de Kippersluis een prima partij
met 82 gemaakte caramboles. Theo heeft nog wat moeite met het zien van diepte, omdat een
oog van hem weigert mee te doen. Hopelijk wordt dat in de toekomst nog wat beter.
Perry Rolle was na een hele lange tijn van afwezigheid door ziekte weer terug. Wij wensen
hem veel plezier met biljarten en de caramboles komen vanzelf weer.
Driebanden:
Er zijn slechts 3 partijen driebanden gespeeld en dat ging eigenlijk best goed. Jan
Wagenaar en Frans Limmen maakten in beide partijen hun punten en Marcel liet het tegen Jan
Wagenaar een beetje zitten met slechts 11 gemaakte caramboles.
Bandstoten:
Rob Oliemans speelde tegen mij een goede partij met 33 gemaakte caramboles. Henk
Groot maakte tegen Perry Rolle 15 caramboles en dat waren er meer dan in zijn libre partijen.
Verder geen commentaar.
Wedstrijdleider Han Nierop